Ознака: прпгон православних

О КОНСТАНТНОСТИ ПРЕОБУЧЕНОГ ЗЛА И ЊЕГОВИМ УДАРИМА НА ПРАВОСЛАВЉЕ

Застрашујућа је повезаност коју у себи носе идеје Аустроугарске, комунистичке Југославије, фашистичке Немачке и данашње Евроатлантске империје. Нит која их спаја, која се провлачи кроз ове идеолошки и историјски различите…