У Битољу Соколско друштво „Силни” из Скопља приредило је 1911. јавни час од 11 тачака. Изведена је шведска гимнастика, вежбање на пречки, пирамиде, … , (1) После Балканских ратова била су реорганизована друштва у саставу Савеза соколских друштава Душан Силни. Године 1913. била су реорганизована друштва у Куманову, Скопљу, Призрену, а отпочео је рад у Битољу и Штипу. (2) Нова друштва основана су у Новом Пазару 1913. и  у Битољу 1914. (3) Приликом посете београдског студентског певачког друштва „Обилић” Битољу маја 1914. на жељезничкој станици између осталих дочекали су их чланови управе Соколског друштва. У општинском буџету била је 1914. предвиђена  помоћ соколима од 2.000 динара. (4)   После ослобођења основано је  1922. Соколско друштво Битољ. (5)   Друштво Битољ основано је 1921. Жупа Битољ установљена је 1922. У жупи је сем друштва у Битољу, било друштво Дебар, основано 1922. Старешина је био Јордан Дуковић, тајник Цирил Рајх, начелник Луд. Берток. Било је 35 чланова, вежбача 13. (6) На предњачком течају Соколске жупе Београд од 1 до 14 марта 1923.  учествовало је из соколске жупе Битољ друштво Кичево са 4 предњака. (7)

Соколи у Битољу одржали су јавни час 8 јула 1923. (8) Соколска жупа Скопље састојала се од будућих жупа брегалничке, битољске, вардарске и косовске жупе. Друштво Битољ било је установљено 1920. Старешина је био Миливоје Момчиловић, начелник Адолф Бартипан, тајник Марјан Ферјанчић. Било је 94 члана, 71 вежбач, 35 мушког нараштаја, 26 женског  нараштаја, 146 мушке деце и 137 женске деце. (9)

Са своје стране држава је помагала соколска друштва тадашње јужне Србије. У чланку у „Соколском вјеснику жупе загребачке” од јануара 1924. истакнуто је да је на иницијативу министарства просвете обновљена соколска друштва у 18 места тадашње јужне Србије. Уз ова друштва основане су народне књижнице, које је министарство снадбело најпотребнијим књигама свесно великог културног позива Соколства у народу. (10) Одбор краљевог фонда ценећи рад Соколства у јужној Србији доделио је сваком друштву по 3.000 динара као признање од краља, а као подстицај за даљи користан рад. Соколи су планирали да награду употребе првенствено за набавку справа. (11) Као подршку соколском друштву 1924. Општина Битољ је издвојила 5.000 динара. На молбу соколског друштва, које је истакло да нема просторије за вежбу, Општина је 1925. поклонила друштву дрвену бараку из репарација. Соколско друштво је организирало забаву 6 априла 1921. у училишту  „Св. Сава”.  (12)

У Битољ је почетком јуна 1924. стигло соколско друштво из Прилепа. Приредили су у дворани основне школе академију са вежбама, песмом и музиком. (13)

У 1931. старешинство Соколског друштва Битољ било је : Старешина  Миливоје Пурић, начелник Адолф Бартипан, начелница Љубица Живановићева, тајник Вељко Голубовић, предњак Велимир Патковић. Било је 349 чланова, 1 чланица,  предњаци : 1 мушки и 1 женски, 42  вежбача, 1 вежбачица, 27 мушког нараштаја, 14 мушке деце, 28 женске деце. Друштво је имало властиту бараку. Одржавали су јавне вежбе. Имали су 2 сарадника, 2 предавача, фанфару и чланску заставу. (14)

Старешине Соколског друштва Битољ 1934. биле су : Старешина др. Симеон Продром, заменик старешине Мирко Штајнфл, секретар Владимир Симић, просветар Атанасије Младеновић, начелник  Цветан Дамевић, заменик начелника Пера Трајковић, благајник Розенбергер. Чланови Управног одбора били су : Војин Кешељевић, Радмило Вујовић, Крста Милошевић, Милан Розенберг, Милан Севкић. Заменици : Вукоман Вукомановић, Ђорђе Анастасијевић, Петар Поповић, Драгутин Дробњак. Ревизори су били : Фрањо Маглај, Мишан Јован Шећерџијевић. Њихови заменици : Симоновић, Радован Пантовић. У Суду части били су : Радмило Вујовић, Крста Милошевић, Ђорђе Анастасијевић, Драгутин Дробњак, Јован Ничота. Заменици су били Пуниша Велјивић, Макса Вертипрашко, Лазар Баровинце. (15) Предњачки течај одржало је друштво Битољ од 23 до 31.12.1934. са 12 учесника. У Битољу је одржано 1934. 25 соколских и других предавања и говора, а 7 приредби. Нарочити успех показало је друштво Битољ у одржавању идеолошке школе. У оквиру соколског друштва Битољ биле су сеоске чете Ђавато, Рамна, Ротино и Српце. (16) Године  1936. деловале су соколске сеоске чете Рамна, Српце, Бистица, Могила, Велушина, Ђавато, Лопатица и Буково. Најбоље организована била је чета Рамна. Због тога  је могла да учествује 1936. на јавном часу.  (17) У управи Соколске чете Ротино били су : Старешина Павле Петровић, заменик Ванђел Петровић, секретар Милосав Бајић, начелник  Никола Петровић, благајник Петар Симоновић, просветар и књижничар Милосав Бајић.  Чланови управе : Ванђел Трајчевић, Коста Петровић и Гошевић. Ревизори су били Тодор Наумовић и Никола Павловић. У управи Соколске чете били су : Старешина Митар Мишевић, начелник Благоје Лазић, просветар Благоје Лазић, благајник Тодор Јанаћијевић, секретар Ђорђе Наумовић, економ Темељко Тричковић-Вељановић. (18)

Завршетак изградње Соколског дома 1934. обележен је јавним часом на коме је учествовало око 1.000 сокола. У гимназијској чети били су 1933/34 учлањени 161 ученик и 229 ученица. Те године било је 44 часова вежби и 7 предњачких часова. На јавном часу 17 маја 1934. наступали су у 6 тачки : 1. Просте вежбе 72 (женска деца), 2. женска деца, 3. Просте вежбе 112 женска деца и женски подмладак, 4. Ритмичке вежбе 32 женски подмладак, 5. Просте вежбе 188 чланови, и 6. Просте вежбе мушки подмладак. Укључено је било 544 вежбача (284 ученика и 260 ученица). Следеће године чети је одобрено коришћење сале и спортских реквизита у соколани. Број чланова је порастао на 1.453 уз 44 одржана предњачка часа. Да би послужили као пример у чету су се учланили директор и 9 наставника. На јавном часу 1 децембра 1935. учествовали су са две тачке, на вежби од 31 маја 1936. са 1 тачком, као и 1 јуна 1936. На јавном часу 3 јуна 1939. секција је учествовала у 2 тачке, гимназија је укључила 208 ученика из нижих разреда на вежби. На слет „Јунака” у Софији послали су 3 ученика на заједничкој вежби за мушки подмладак.

Соколска чета постојала је у битољском гарнизону. На јавном часу било је 100 вежбача. Друштво је 1932. организовало 3 академије. Једну је одржало и у Прилепу. Организовало је излете у Прилеп и Охрид, и десетодневно летовање за сиромашну децу у Магареву. Имало је хор, оркестар који је наступао на свечаностима, библиотеку, читаоницу, а неко време и марионетско позориште. Откако су подигли дом у зимским месецима организовали су  „братско-сестринске вечери” са културно-уметничким програмом. Тежили су напредку села, борбе против алкохола, неписмености, сујеверја спроводили су преко сеоских чета. Подстицали су унапређивање сточарства, набавку расних грла и живине, добијање  воде за пиће. Организовали су курсеве за  сеоску омладину. Просветни одбор друштва организовао је 1932. 2 курса. Први је трајао 20 дана 19 септембра – 9 октобра,  за момке из Мариовског округа, одржано 80 теоретских и 60 практичних предавања. Предавачи су били лекари, агрономи, професоти, учитељи, све заједно 25 њих. За земљорадњу било је посвечено 20 часова (сточарство, пољопривреда, задругарство), за ветерину 2 часа, 4 за хигијену, 10 за соколску идеологију, 6 за народну историју, 6 за администрацију и коресподенцију,  … и око 28 часова за соколску гимнастику. Курсисти су посетили велики број културних институција а у Земљорадничком училишту били су једну недељу на практичном раду. Од 4 до 6 октобра 1932. одржан је курс за учитеље из Битољског и Мариовског округа. Било је 110 до 115 учитеља. Поред гимнастичких вежби, курсисти су имали 25 предавања из најразличитијих области, на некима су учествовали и универзитетски професори. На крају курса течајци су присуствовали  на представи „Робинсон Крусо” марионетског позоришта Соколског друштва у Битољу. На Духове 1936. јавни час трајао је два дана, учествовало је око 1.000 сокола из града и сеоских чета. Првог дана соколи су на челу са управом, војном и соколском музиком, и са соколским заставама марширали главном улицом. Приређена је јавна вежба. Другог дана приређена је соколска академија. Соколска музика је свирала  „Еј Словени”, Сликовне вежбе (мушка деца), Слетске вежбе (женска деца), … . Мокрањчева „Друга руковет”, ученице из основне школе из села Рамна извеле су сплет македонских народних песама.  (19)

Соколска друштва су сарађивала са Југословенским учитељским удружењем, а многобројни учитељи и учитељице били су соколи. О соколском дому у Битољу писано је у чланку „Телесно развијање деце и соколство” у часопису Родитељски лист” који је издавало Југословенско учитељско удружење : „Соколство је обухватило све крајеве  наше простране отаџбине и у многим местима се дижу велелепни соколски домови, као храмови телесног и националног васпитања нашег народног подмлатка.  У овом погледу не заостаје ни мало  и наш крајњи југ. Тако нам је пријатно да споменемо соколски дом у Битољу и да одамо хвалу грађанству, које са највећим пијететом чува дом, који су добили од Њ.В. пок. Краља Александра Ујединитеља. Тај дом је окупио око себе велики број подмлатка, који се у њему свестрано развија и васпитава.  Нарочито су пријатне мале соколице, које својим држањем свакога придобију за соколство.  Чим се досели нека нова ученица одмах  је уведу у соколице. Тако је и мала Битољка Параскева – Шула Ђемтовић, одлична ученица I раз. гимн. и примерна соколица одмах уписала у соколице и своју нову пријатељицу малу Београђанку Веру Иличковић, уч. III р. осн. шк. Нераздвојне су при соколским вежбама и Шула чува  и упућује свесрдно своју нову и младу сестру соколицу као своју рођену сестру.” (20)

Краљ је само давао свој допринос изградњи соколских домова. Соколско  васпитање било је васпитање у народном духу, а главно средство било је телесно васпитање. У Петровој Петолетници почеле су соколске јединице рад на пошумљавању голети, подизању гајева и шума, сађењу воћњака. Чета Ротина (срез Битољски) засадила је око 40.000 шумских садница … . (21) На  Петровдан, славу капеле на Кајмакчалану, а поводом пробијања Солунског фронта, Соколско друштво Битољ приредило је штафету од 70 километара. Пламен који је горео у цркви решили су да пренесу у Битољ путем штафете. После црквене церемоније, старешина друштва је пламен из кандила пренео на бакљу. Штафета се завршавала пред соколским домом. Одржан је парастос и свечана седница у Соколском друштву. (22)

Битољ су посетила и остала соколска друштва из Југославије. Никола Цвјетичанин из Вуковара писао је у часопису  Братство” гласнику Соколске жупе Осијек о  његовим утисцима са слета у Скопљу 1937. Истакао је да је посебан соколски воз возио брзо и ретко се заустављао. Места за спавање било је доста. Путујући до Скопља долином Вардара видели смо сва места и крајеве познате из повести нашега народа, као и она која се сада снажно подижу : Шар-планину снегом покривену, Скопље и његове знаменитости, па Битољ са горњим Перистером покривеним снегом. Нарочито красан пут је од Битоља до Охрида. Пењући се кроз облаке пружала нам се дивна слика и сваки пут друга, све до Охрида. Врло високи, али и шумовити брегови, па Преспанско језеро. Охридско језеро”. (23)

Соколско друштво Београд V посетило је Кајмакчалан 1939. Старешина друштва Мих. Ст. Рељић који је на врху Кајмакчалана избегао смрт, дуже времена је размишљао да своје соколе поведе у те крајеве. Кренули су на пут 3 августа 1939. Идућег дана стигли су у Прилеп, срдачно дочекани од стране грађана. Са заставама на челу, пошли су у поворци градским улицама, поздрављани на сваком кораку. У Соколани примили су их прилепски соколи. Одржали су соколску академију у дворани соколског дома. Михајло Рељић је говорио о значају соколства. Преко Битоља су отпутовали 5 августа 1939. и стигли у Охрид. Исто вече у башти хотела “Белви” приредили су академију. Напустили су 6 августа 1939. Охрид и кренули за Битољ. Дон Анте Дујмушић их је поздравио. У поворци кроз град стигли су до соколане. Сместили су се у Богословији. У официрском дому одржали су академију. Поздравио их је командант места ђенерал Коста Адамовић и начелник соколског друштва Битољ Урош Црниловић. На врх Кајмакчалана попели су се 7 августа 1939. Пут је трајао око 9 часова. Вратили су се 8 августа 1939. у Београд. Приређен им је дочек у Битољу. Говорио је Дон Анте Дујмушић. (24)

Соколи су организовали ходочашће код Спомен-капеле на Кајмакчалану. (25) Неколико година славило се, са појединим националним удружењима као домаћинима. У 1940. за домаћина се примио Савез Сокола. На помену на Кајмакчалану Брановачки, старешина жупе Скопље, примио је домаћинство славе у име Савеза Сокола за 1940. (26) У листу  „Соколски гласник” истицало се : „Дух Кајмакчалана је најузвишенији наставак косовског духа”. … . што је том битком српска војска, тек опорављена после Албаније и Крфа, и без икаквих резерви, витешки хтела … животи, жртвовани на Кајмакчалану, пали у фанатичном заносу, да макар и најмање парче српске отаџбине отму непријатељу, и да се са тог парчета спреме за коначну победу. Тим чином је српска војска показала браћи у поробљеној отаџбини, и свима који су веровали у њену праведну ствар, широм света, да ни страхоте узмака преко Албаније, ни умирања на Виду нису могла да је сломе, и да ће она, удружена са југословенским добровољцима, донети коначно ослобођење. …. У томе је ВЕЛИКО СИМБОЛИЧНО ЗНАЧЕЊЕ КАЈМАКЧАЛАНА ЗА ДАНАШЊИЦУ, не само за нас Соколе, него и за све свесне синове Југославије … а који ни у најтежим приликама не желе да клону, … Дух Кајмакчалана је противан свему што значи колебљивост, малодушност, дефанзивност по сваку цену, … . Све наше чланство је на данашњи дан, у мисли и у срцу са својом браћом ходочасницима, напајајући се скупа са њима на истом извору, са жељом да тај дух прелију у читав народ, за све борбе које нас чекају, биле оне крваве или некрваве!” (27)

Делегација Савеза Сокола Краљевине Југославије отпутовала је из Београда 9 јула 1940. Пошли су са 20 жупских застава и савезном заставом на челу. Стигли су у Скопље 10 јула 1940, где су их дочекали чланови жупске управе, са старешином Брановачким на челу. Ту је био и соколски одбор који је  технички организовао кајмакчаланску свечаност.  На челу делегације из Београда били су др. Владимир Белајчић, Јоже Смертник, арх. Миливоје Смиљанић и остали чланови савезне управе, представници жупа из целе Југославије. По проценама у делегацији је требало да буде преко 300 лица из целе земље. Бројна национална удружења и представници власти одредили су своје делегате. Ходочашће је требало бити извршено 12. јула 1940. на  Петровдан, када је Спомен капела славила своју славу.  У Битољу на железничкој станици соколске ходочаснике дочекали су соколи и родољубиво битољско грађанство. На дочеку је била чета сокола, са заставом и музиком, представници општине и удружења, угледни грађани. Делегацију је поздравио нараштајац Антон Макродуловић, декламацијом, а затим је говорио подпредседник општине Жупањевац, војни католички свештеник Анте Дујмушић, а у име Удружења резервних официра и ратника Радмило Вујовић. Одговорио им је први заменик старешине др. В. Белајчић. Поворка је са музиком прошла кроз варош до коначишта, свуда поздрављена од масе народа и грађана, која је изашла на улицу. (28) Соколско друштво у Битољу обавило је 11 јула 1940. свечано освећење новог соколског дома. Сви соколски ходочасници, који су из Београда кренули на Кајмакчалан присуствовали су свечаности. Освећење дома извршила су 4 свештеника, са протом Мирком Павловићем на челу. Прота је у свом говору подвукао мисију соколства у народу. Милорад Вујовић, просветар Соколског друштва у Битољу и професор гимназије изнео је историју Соколског друштва у Битољу, које је основано 1922. Дом је почео да се зида 1928.  (29)

Делегати  су заједно са представницима резервних официра и удружења Албанске споменице, пошли на Јелак, где је краљ Александар, после заузимања Битоља подигао дворац. Делегација је путовала у 12 војничких камиона, два аутобуса и са једним теретним војним камионом. Стигли су у село Бач. Разгледали су то историјско место, где је краљ подигао 1916. себи скромну резиденцију и ту пренео свој штаб. Били су импресионирани скромношћу мале спаваће собе и собе за рад, у којима је боравио краљ Александар. Генерал Љубомир Максимовић, који је за време Првог светског рата био командант I батаљона 23 пешадијског пука, објашњавао је моменте из ратовања у тим крајевима, а нарочито одржавање везе, која је била од огромног значаја. Ту је одржано соколско зборовање и свечано истакнута застава. Већ од Бача соколи су имали прилике да виде успутна мала гробља, ограђена бодљикавом жицом. Пут је водио за Добровени, па клисуром Црне река, за село Скочивир, где су била велика гробља војника. Код Коњарске реке приређен је пољски ручак, на трави, поред реке. Пут је настављен према Јелаку. Одатле су се видели положаји Груниште, Старков гроб, Старков зуб, Сива стена, Кајмакчалан. Пут је водио у густу јелову шуму. Испод Јелака, код места, званог Краљева чесма, поворка се зауставила. Кроз јелову шуму соколи и остали учесници похода су се попели на место где се налазило склониште и мали дворац краља Александра, а затим до осматрачнице на Јелаку, одакле је краљ заједно са војводом Мишићем, посматрао највећи део фронта, после пада Кајмакчалана. Старешина соколске жупе Скопље, Иван Брановачки, објашњавао је соколима све положаје и ток борби на положајима, који су се са те осматрачнице лепо видели. На месту, где је за време рата било завојиште дринске дивизије, на надморској висини од 1500 метара, био је за соколе подигнут војнички логор, од малих шаторских крила. Улазак камиона са соколима дочекала је музика 46 пука. Били су представници војске : генерал Велиша Ковачевић, командант граничних трупа;  санитетски пуковник др. Ђорђе Пантазис; Никола Јанковић, помоћник команданта војног округа; …. присуствовали су резервни официри из Битоља и других места, подофицири, каплари, редови, као и становништво околних места.  Војна труба дала је знак за соколски збор. Соколи су били постројени око места где се налазио јарбол. На челу строја налазило се 18 соколских застава, застава удружења носилаца Албанске споменице и застава Скаута. Начелник Пајић дао је знак мирно, а за време свирања химне подигнута је застава на јарбол. Говорио је др. Белајчић. После њега говорио је генерал Максимовић. У свом говору истакао је :„… да су тада, пробивши се кроз непријатељске редове, дошли из поробљене отаџбине код нас војвода Луне и учитељица Чакаревић, и донели нам вести из наше земље, којој смо пошли у сусрет.” Иван Брановачки је завршио зборовање : „Нека дух ових планина овлада нашом земљом и народом, па се нећемо бојати за своју судбину!” Војна музика је свирала „Хеј Словени”, што су заједно певали сви присутни. На предлог  генерала Максимовића војна музика је свирала  тужну песму  „Тамо далеко” коју су пре 20 година певали они који су своје животе положили на месту соколског зборовања. У соколском логору била је подељена вечера из војничких казана. На Петровдан у зору сви су били на ногама. Пристигли су и други гости из Битоља. Поворка камиона је кренула даље. Ходочасници су пошли на Кајмакчалан. Кроз густу јелову шуму наилазили су на гробове војника српске војске. Прешли су из шумске зоне у зону где су биле алпинске ливаде, а затим у голу, снежну зону. Стигли су врх Кајмакчалана, где се налазила Спомен-капела. Пристигли су и званични представници, на челу са генералом Пандуровићем. Присуствовао је председник Народне одбране Илија Трифуновић, митрополит скопски Јосиф, епископ охридско-битољски Платон, … многобројни представници  националних и културних друштава. Осим представника националних и родољубивих организација присуствовали су сељаци из околних места.  Пред капелом обавило се сечење славског колача и главни део свечаности. Славу је примило за идућу годину Урошевић, председник удружења Браниоца Београда. Белајчић је у име Савеза Сокола положио венац,  затим је почасна чета испалила три плотуна, а војна музика  свирала погребни марш. У име Савета  витешких, патриотских и родољубивих удружења говорио је  генерал Љубомир Максимовић.  Одржан је мимоход сокола пред костурницом на Кајмакчалану. Белајчић је истакао : „ … Тешка времена притискују садашњицу. Али жртве овога места показују, како се и најтежа времена могу пребродити. Поход на Кајмакчалан завршен је!”(30) Активности Савеза Сокола привукле су пажњу уредништва часописа Ратни поменик” које је коментарисало : „Приређивањем ове свечаности на Мојковцу као и ходочашћем на Кајмакчалану, соколи нам дају вере и поуздања, да ће у будуће повести омладину оним путем, којим су је водили њихови очеви и дедови. Ово витешко буђење код сокола само нас може обрадовати и ми им желимо успеха на правоме путу националног и витешког васпитања омладине. Не клоните, драги соколи, већ напред и само напред, за свога Краља и свој народ.” (31)

Соколи нису дуго чекали на ратна искушења. Италијанска авијација бомбардовала је Битољ 5. новембра 1940. У листу Савеза Сокола Соколском Гласнику” објављено је званично саопштење о резултатима анкетне комисије која је утврдила да су бомбе које су пале на Битољ 5 новембра, бачене из авиона италијанског ваздухопловства. (32)

Савез Сокола позвао је соколска друштва да прикупљају помоћ за страдале у Битољу. Соколска жупа Београд послала је новчану помоћ а уједно и ангажовала све своје јединице да прикупљају прилоге за пострадале у Битољу. (33)  Соколске жупе и јединице међу првима су покренуле јавну акцију за прикупљање помоћи за Битољу, како у Загребу, Београду, Љубљани, Сплиту, Сарајеву, тако и у најмањим варошима и селима. Соколска жупа Загреб упутила је председнику општине у Битољу телеграм у коме се истицало да “страдање Битоља бити још јачи потстрек да збијемо све народне редове у служби Краља и отаџбине”. Сличан телеграм упутила је соколском друштву Битољ. (34) Соколско друштво Подгорица  одржало 9 новембра 1940. седницу на којој су комемориране битољске жртве. Истакнут је дубок бол над удесом града мученика и послан телеграм соколском друштву Битољ са изразима саучешћа, а пострадалима је послано 500 динара. У писму упученом Савезу Сокола, соколи Подгорице желели су да и остале соколске јединице пођу тим путем, а да Савез буде тумач националног осећаја соколства за мир и слободу отаџбине. (35) Соколско друштво у Ханријеву сакупило је међу својим припадницима 550 динара као свој прилог за пострадале Битољце. (36)

У листу Савеза Сокола Соколском Гласнику” писали су у чланку из Битоља Соколски дом у Битољу за време напада из ваздуха” да је целокупно становништво Битоља захвално свим племенитим родољубима који су указали помоћ пострадалима од бомбардовања, а да се битољски соколи поносе, што је Савез Сокола први покренуо иницијативу за помоћ  и што је соколство у толикој мери показало љубав за пострадалу браћу. Приликом бомбардовања оштећен је соколски дом, који је био недавно свечано отворен и који је био понос вароши. Неколико тешких бомби пало је у десном крилу дворишта дома. Бомбе су направиле дубоке јаме, а од њих су срадали и зидови дома, као и прозори. Комади челика избушили су дом на неколико места. Направљене су рупе на зиду, оштечени су прозори и споредна врата, а стакла су сва полупана, како спољна тако и унутрашња. На неколико места пао је плафон, а направљено је неколико отвора на крову. Дом је било потребно поправити јер је био у таквом стању, да за време зиме, било немогуће да се ради у њему. Штета је процењена на 15.000 динара. По писцу чланка расположење међу соколима било је одлично, а јавност је била пуна поуздања у одбрамбену снагу. Рад у соколском друштву Битољ требао је бити настављен после поправке дома. (37) Соколи у Скопљу желели су да помогну пострадалима у Битољу. Соколско друштво Скопље-Матица одржало је 25 новембра 1940. редовну седницу под председништвом старешине срх. Ст. Газикаловића. Седници је присуствовао и начелник жупе Скопље инг. Војислав Пајић. Одлучили су да 7 децембра 1940. у својим просторијама друштво одржи братско вече са игранком, посвећено Битољцима. (38)

Приликом прославе Првог децембра, дана уједињења, битољски соколи пошли су на гробове српских и савезничких војника одавши јунацима почаст. Нису биле заборављене ни жртве бомбардовања.  После благодарења у црквама, одржана је свечана седница. На седници су држани патриотски говори, читана Посланица Савеза Сокола и приређен пригодан програм. У чланку у Соколском Гласнику” истицало се да је мноштво присутних манифестовало за соколске и народне идеале. (39) Соколска акција за пружање помоћи Битољу наставила се и 1941. Соколско друштво Крупањ, одазвало се апелу Савеза Сокола, и прикупило од својих чланова, чиновништва разних надлештава и од особља Управе Подрињских рудника 1.100 динара, и дозначило је председнику Битољске општине са писмом, у коме се соколи овога краја, попришта крвавих бојева, сећају Битољаца. (40) Јединице Соколске жупе Петровград ( данас Зрењанин) покренуле су акцију прикупљања помоћи за Битољ. Истовремено су се скупљали прилози за пострадале од бомбардовања на Сушаку. (41) У листу „Соколски гласник“ пренели су да се клерикални сушачки лист „Истина”  жалио што није организована велика кампања за пострадале од бомбардовања на Сушаку. Соколски Гласник” цитирао је „Затим злобно примећује : „Прије неко вријеме, пригодом једног другог бомбардирања, била су многа господа  и  читава јавност некако ширег срца. Не знамо, шта то значи. Зашто се није подузела кампања за помоћ пострадалим сушачанима?”. Коментар Соколског  Гласника био је : „Изгледа да би овај сумњиви  сушачки „патриота” желео да и наш лепи Сушак снађе онако тешка несрећа, са исто онолико мртвих и рањених, и са онолико материјалне штете, као „пригодом једног другог бомбардирања”. Лист  Соколски Гласник” пренео је вест да су соколи у Војводини прикупљали помоћ за пострадале на Сушаку.(42) Просветар Јован Удицки у својим сакупљеним чланцима у књизи „Сто соколских беседица” истакао је : „Соколи сте да радите и стварате дела, по светлим примерима наших предака и да делима својим дајете пример као и они свуда и на сваком месту, да се види и чује и зна шта вреди бити  СОКО.” (43) Александар Стерјовски  је у својој књизи Битола спорт” истакао да иако су соколи радили на денационализацији македонаца мора да се призна да су имали одређене заслуге у просвети, у здравству и побојшању живота на селу. (44) Сматрам да битољски соколи нису могли да раде на  денационализацији македонаца, јер такви тада нису постојали.

Соколско друштво Силни у Битољу основано је 1914. Дошло је до прекида рада у Првом светском рату. Соколско друштво у Битољу основано  је 1922. Дом је почео да се зида 1928. а освећен је 11 јула 1940. Прво је била основана Соколска жупа Битољ, а онда је одлучено да Битољ уђе у жупу Скопље. У оквиру битољског окружја радило је 35 сеоских соколских чета. Битољ је био успутна станица на путу ходочашћа на Кајмакчалан. Соколи су сматрали да је дух Кајмакчалана најузвишенији наставак косовског духа. Желели су да ходочашћем прелију тај дух на цео народ за све борбе које су их чекале. Соколи нису морали дуго да чекају на ратна искушења. Италијанска авијација бомбардовала је Битољ 5. новембра 1940. Приликом бомбардовања оштећен је соколски дом, који је био  свечано отворен 11 јула 1940. у присуству соколских ходочасника. Савез Сокола позвао је соколска друштва да прикупљају помоћ за страдале у Битољу. Соколска жупа Београд послала је новчану помоћ а уједно и ангажовала све своје јединице да прикупљају прилоге за пострадале у Битољу. У листу Савеза Сокола Соколском Гласнику” писали су у чланку из Битоља Соколски дом у Битољу за време напада из ваздуха” да је целокупно становништво Битоља било захвално свим племенитим родољубима који су указали помоћ пострадалима од бомбардовања, а да су се битољски соколи поносили, што је Савез Сокола први покренуо иницијативу за помоћ. Соколи су сабирали помоћ и за пострадале од бомбардовања на Сушаку. После окупације 1941. рад друштва био је забрањен од бугарских власти. Соколски дом у Битољу  назван је Јуначки дом. После Другог светског рата комунистичке власти онемогућиле су рад соколског друштва у Битољу.

 

АУТОР: Саша Недељковић, члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

Напомене :

 1. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 207;
 2. Др.Милорад Драгић, „Рад Љубомира Давидовића у Соколству“, Споменица Љубомира Давидовића, Издање главног одбора демократске странке, Београд, стр.115-116; „Соколство у Јужној Србији“, „Соко на Вардару“, Скопље, јули 1933, бр. 7, стр. 52, 53, 54;
 3. Мирко Ф. Јовановић,  „Соколство у Јужној Србији од ослобођења до данас”, Уредио проф. Богољуб Крејчик, „Јужна Србија”, Београд, 1937, стр. 75, 76;
 4. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 72, 73;
 5. „Свечано отварање соколског дома у Битољу”, „Соколски гласник”, Београд, 19 јули 1940, бр. 29, стр. 6;
 6. „Југословенски соколски календар” 1923, Издање у Љубљани 1922, стр. 104;
 7. М. Градојевић, „Предњачки течај Соколске жупе Београд”,„Соколски Гласник”, Љубљана, мајник 1923, бр. 5-6, стр. 180;
 8. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 73, 199;
 9. „Југословенски соколски календар” 1924, Издање у Љубљани 1923, стр. 154;
 10. „Обнова соколских друштава у јужној Србији”, „Соколски вјесник жупе загребачке”, Загреб, јануар 1924, бр. 1, стр. 18, 19;
 11. „Краљ Соколству”, „Соколски вјесник жупе загребачке”, Загреб, јули 1924, бр. 7, стр. 188;
 12. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 134;
 13. „Соколска приредба у Битољу”, „Соколски вјесник жупе загребачке”, Загреб, јули 1924, бр. 7, стр. 188;
 14. „Југословенски соколски календар” 1931, Љубљана, 1930, стр. 140;
 15. Уредио Анте Брозовић, „Соколски зборник“, Година I, Београд 1934, стр.CIX;
 16. Соколска Жупа-Скопље, „Годишњи извештаји о раду соколске жупе Скопље у току радне 1934 године”, Скопље марта 1935, стр. 21, 29, 32, 34, 57;
 17. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 75;
 18. Уредио Анте Брозовић, „Соколски зборник“, Година I, Београд 1934, стр.CXIV;
 19. Александар Стерјовски, Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 76, 77, 78, 200, 201, 206;
 20. А.Р, „Телесно развијање деце и соколство”, Родитељски лист”, Београд, марта 1936, бр. 7, стр. 106;
 21. М.С, „Петрова Петолетница, сађење воћњака и пошумљавање”, „Соколски гласник“, Београд, 17 март 1939, бр. 11, стр. 2;
 22. Александар Стерјовски, Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 210, 211;
 23. Никола Цвјетичанин, Вуковар, „Неколико сличица са нашег учешћа на слету у Скопљу и излету по Јужној Србији”,  Братство”, Осијек,  15 октобра 1937, бр. 8,  стр. 110, 111;
 24. Милош Стергар, „Ходочашће Соколског друштва „Београд V– Сењак” на Кајмакчалан”, Дон Анте Дујмушић, „Поздав соколима из Београда”, „На Кајмакчалану 1939 г.”, „Око Соколово”,  Београд, 9 октобар 1939, бр. 7 и 8, стр. 87,88, 89,99;
 25. Милан Р. Мајсторовић, „О поштовању умрлих предака”, „Око соколово”, Београд,  1939, бр. 7 и 8, стр. 85;
 26. „Полазак соколских ходочасника на Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 12 јули 1940, бр. 28, стр. 3; Др. М. Драгић, „Соколски ходочасници на путу за Јелак и Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 19 јули 1940, бр. 29, стр. 1, 2, 3;
 27. „Соколско ходочачће на Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 12 јули 1940, бр. 28, стр. 1;
 28. „Полазак соколских ходочасника на Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 12 јули 1940, бр. 28, стр. 3; Др. М. Драгић, „Соколски ходочасници на путу за Јелак и Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 19 јули 1940, бр. 29, стр. 1, 2, 3;
 29. „Свечано отварање соколског дома у Битољу”, „Соколски гласник”, Београд, 19 јули 1940, бр. 29, стр. 6;
 30. „Полазак соколских ходочасника на Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 12 јули 1940, бр. 28, стр. 3; Др. М. Драгић, „Соколски ходочасници на путу за Јелак и Кајмакчалан”, „Соколски гласник”, Београд, 19 јули 1940, бр. 29, стр. 1, 2, 3;
 31. „Прослава боја на Мојковцу”, „Ратни Поменик”, Београд, септембар 1940, бр. 6, стр. 5; „Ратни Поменик”, Београд, септембар 1940, бр. 6, стр. 1;
 32. „Ликвидиран инциденат због Битоља”,Соколски Гласник”, Београд, 22 новембар 1940, бр. 47, стр. 4;
 33. „Соколски живот”, „Око Соколово”, Београд, 1940, бр. 9 и 10;
 34. „Соколство за пострадале у Битољу”, Соколски Гласник”, Београд, 15 новембар 1940, бр. 46, стр. 2;
 35. „Кратке вести из нашег Соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 15 новембар 1940, бр. 46, стр. 4;
 36. „Кратке вести из нашег Соколства”, „Соколски гласник“, Београд,  6 децембар 1940, бр. 49, стр. 2;
 37. Соколски дом у Битољу за време напада из ваздуха”,Соколски Гласник”, Београд, 22 новембар 1940, бр. 47, стр. 4;
 38. Соколство Скопља за пострадале у Битољу”,Соколски Гласник”, Београд, 29 новембар 1940, бр. 48, стр. 11;
 39. У Скопљу и Јужној Србији”,Соколски Гласник”, Београд, 6 децембар 1940, бр. 49, стр. 4;
 40. „Кратке вести из нашег Соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 10 јануар 1941, бр. 2, стр. 5;
 41. „Из Соколске жупе Петровград”, „Соколски гласник“, Београд, 17 јануар 1941, бр. 3, стр. 2;
 42. „Читајући новине …”, „Соколски гласник“, Београд, 17 јануар 1941, бр. 3, стр. 5;
 43. Јован Удицки, „Сто соколских беседица”, Београд, 1940, стр. 186;
 44. Александар Стерјовски, „Битола спорт”, Битољ 2016, стр. 77;

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *