Ознака: Социјални инжењеринг

СВИ СРПСКИ ЈЕЗИЦИ

Комунистички инжењеринг одредио је да се из српског корпуса „истићи“ много малих нација и малих језика (понегде и малих цркава)…