Ознака: Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице