Ознака: Радован Пилиповић

Нека српска исходишта хрватске културе (гусле, ћирилица et cetera)

Начати же ся тъи пѣсни по былинамь сего времени, а не по замышленiю “… Фра Матија Дивковић, како многи данас истичу „аутор најстарије штампане фрањевачке књиге у Босни и Херцеговини“…