Ознака: Чанковић Дане

ХАШКИ, ЕВРОПСКИ, УСТАВНИ (БИХ) СУДОВИ, ОХР СУ У РУКАМА ОНИХ КОЈИ НЕ ЖЕЛЕ ДОБРО

Права и слободе предвиђени у Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода (Европски суд за људска права) немају приоритет над међународним уговором који је дефинисао политичко-правни систем и…