Ознака: бостонска чајанка

ТАЈНА СУДБИНА АМЕРИКЕ

Уобичајено тумачење узрока Америчке револуције које налазимо у уџбеницима историје САД-а јесте да се радило о родољубивом отпору страном опорезивању, на које се није могло утицати. Овај наводни узрок пада…