Ознака: авиација

ДРУШТВО ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ “АЕРОПУТ”

У „Свезнању” за Аеропут написали су кратко : друштво за ваздушни саобраћај, основано домаћим капиталом и потпомагано од државе, намењено за ваздушни саобраћај у унутрашњости Југославије и с иностранством. (1)…