Ознака: граница са Хрватском

КАКО ЗАУСТАВИТИ ДУНАВ: О разграничењу са Хрватима

Председнику Србије/ Председнику Владе Србије/ Председнику Скупштине Србије/Министарству правде Србије Б е о г р а д Господо, Достављам Вам овај текст, с молбом да осмотрите утемељеност схватања Мориса Дивержеа…