Ознака: дух прогреса

ДУХ ВРЕМЕНА И СВЕТОСТ

Шта остаје светости у оваквом окружењу? Какву улогу може да има светост у свету у којем геометријска прогресија све више добија облик експоненцијалне кривуље? Када је Бог одлучио да уништи…